Додаток 1
до листа КНЗ КОР «КОІПОПК»
від 22.03.2019 року № 01-13/321

ЗВІТ
про кількісні показники впровадження закладами освіти інноваційної освітньої діяльності у 2018/2019 навчальному році

Форма для заповнення Боярський академічний ліцей «Лідер»

Дослідно – експериментальна діяльність

РІВЕНЬ (потрібне підкреслити) – всеукраїнський

Назва проектів (програм): «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»,

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 12 191

Назва проектів (програм):«Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 12 347

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

Назва проекту (програми): Навчально-розвивальна програма «Інтелект України»

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 3 91

Назва проекту (програми): Програма Сприяння просвітницькій роботі рівний - рівному серед молоді України щодо здорового способу життя

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер»

Назва проекту (програми): Програма «Школа проти СНІДу»

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 2 60

Назва проекту (програми): Реалізація педагогічної технології «Росток» в навчально-виховному процесі

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 4 119

Назва проекту (програми): Дидактико-методичний супровід компетентнісно-орієнтованого навчання у початковій школі

№ з/п Заклад освіти 2018/2019н.р.
кількість задіяних у реалізації програми осіб
педагогів учнів
Боярський академічний ліцей «Лідер» 10 228

Координатори інноваційної освітньої діяльності закладу Черевко Інна Анатолїївна, заступник директора з НВР, Мирончук Оксана Михайлівна, заступник директора з НВР.

Форми популяризації інноваційної діяльності:

1. Слободяник Н.О. Написання творів – описів у початковій школі. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 31 с.

2. Семенець О.Я. Уроки з української мови 4 клас 4 частина: навчально-методичний посібник. – Боярка, 2018. – 74с.

3. Семенець. О.Я. Уроки з навколишнього світу. Навчально – методичний посібник. – Боярка 2018 рік. – 66 с.

4. Канівець Т.М. Казка рідної природи. Написання творів – описів на основі опорних груп лексики. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 70 с.

5. Килимник, Н.О. Удосконалення навичок читання в учнів 1 класу : навчально-методичний посібник. – Боярка, 2019. – 61 с.

- Робота в творчій групі по створенню підручників з української мови за педагогічною технологією «Росток» (Карась Н. І.)

- Робота в творчій групі по створенню методичного посібника для вчителів «Уроки української мови в 1 – му класі» за педагогічною технологією «Росток» ( Карась Н.І., Семенець О.Я., Степанюк Т.Ю., Слободяник Н.О.);

- Майстер – клас «Особливості вивчення теми «Будова слова» у 3 класі за педагогічною технологією «Росток»;

- Курс навчання з програмного забезпечення використання інтерактивних дошок (Дронова С.В., Степанюк Т.Ю.);

- Участь вчителів закладу у авчальному практикумі за програмою «Інтелект України» (Дронова С.В.);

- Участь вчителів початкових класів закладу в педагогічному коучингу з теми «Нова українська школа: від гасла до реального втілення ідеї»;

- Проведення семінару на базі закладу «Дидактико – методичний супровід компетентнісного орієнтованого навчання молодших школярів»;

- Коучинг для вчителів англійської мови «Сучасні інтерактивні технології для ефективного навчання англійської мови з 1 – го класу.


Додаток 2
до листа КНЗ КОР «КОІПОПК»
від 22.03.2019 року № 01-13/321

АЛГОРИТМ
підготовки звіту за результатами упровадження програм інноваційної освітньої діяльності регіонального рівня

Назва закладу освіти Боярський академічний ліцей «Лідер»
Тема експерименту. «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»
Рівень експерименту Всеукраїнський (вказати нормативний документ). Наказ МОН України від 04.09.2015 №238
регіональний (вказати нормативний документ)
Науковий керівник, консультанти, координатор у районі Лахтадир Лариса Іванівна

– ПІБ керівника закладу освіти Михайлова Стелла Євгенівна

– ПІБ педагогічного працівника закладу освіти, відповідального за реалізацію програми експерименту Волошена Раїса Вікторівна

– ПІБ педагогічних працівників: Михайлова Стелла Євгенівна, Волошена Раіса Вікторівна, Хмара Алла Миколаївна, Черевко Інна Анатоліівна, Шалабай Наталя Олександрівна, Тарасюк Людмила Іванівна, Посікера Ірина Павлівна, Бондарчук Наталя Миколаївна, Савушкіна Катерина Кузьмівна, Незабитовський Ігор Миколайович, Бородієнко Галина Андріївна, Полєвик Галина Олексіївна, Кононенко Олеся Михайлівна.

Мета дослідження - розроблення, наукове обґрунтування та апробація організаційно-педагогічні моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток».

Завдання дослідження: Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в науковій літературі і практиці; Визначити і теоретично обґрунтувати умови розвитку учнів основної школи; Розробити модель розвитку та формування допрофільної і профільної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі та експериментально перевірити її ефективнівсть; Виявити й науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку учнів за науково-педагогічною технологією «Росток»; Узагальнити та презентувати досвід реалізації програми дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження у ході проведення науково-методичних заходів районного, регіонального та всеукраїнського рівнів.

Термін проведення ДЕР (зазначити роки). - Вересень 2015 – червень 2020 р.р.

Класи 1- 7 колегіальні (5-11)

– Кількість учнів, залучених до впровадження програми експерименту - 191.

– Очікувані результати експерименту. впровадження програми дослідно-експери­ментальної роботи є: розроблення» комплексної моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток; підготовка програм допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток»; створення методичних збірників та навчальних посібників на основі використання інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток; підвищення рівнів психолого-педагогічної компетентності та готовності вчителів до допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток».

– Етап реалізації експерименту у 2018/2019 н. р. Пошуково-формувальний етап (січень 2017 року - травень 2019 року)

ПРОГРАМА
проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»

(для учнів 9 - 11 класів 2016/2020 н.р.) протягом вересня 2015 року – травень 2020 року

. Пошуково-формувальний етап (січень 2017 року - травень 2019 року)

№ з/п Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту Термін виконання Виконавець Очікувані результати
Експериментальне розроблення, апробація та впровадження змісту, завдань та психолого-педагогічних умов розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педаго­гічною технологією «Росток» січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., ВолошенаР.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
Науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
Розроблення, апробація та впровадження моделі до профільного та профільноного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією«Росток» січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Апробація та впровадження моделі розвитку компетентно­го школяра в умовах допро­фільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
Розроблення моделі розвитку компетентного школяра основної школи за умов допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток» січень 2017 року-травень 2019 року Черевко I.A., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Оволодіння педагогічними пра­цівниками знаннями про особ­ливості розвитку компетент­ного школяра в умовах допро­фільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
Проведення тренінгів, відкритих уроків, педагогічних рад, круглих столів, семінарів з питання дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу січень 2017 року -травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
Організація роботи з педагогічними працівниками з питань підготовки учнів до науково-дослідницьких робіт січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
Обговорення проблем ефективного використання інтегративно-діяльнісного методу в допрофільному та профільному навчанні (засідання науково-методичної ради, участь та проведення науково-прак­тичних конференцій, семінарів, робота проблемних та творчих груп) січень 2017 року -травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Оволодіння педагогічними пра­цівниками знаннями про особ­ливості розвитку компетент­ного школяра в умовах допро­фільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
Апробація інтегративно-діяльнісного методу на основі традиційних та авторських програм січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M., Волошена Р.В.. Реалізація завдань дослідно-експериментальної роботи
Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., Волошена Р.В., учасники дослідно-експериментальної роботи Оволодіння педагогічними пра­цівниками знаннями про особ­ливості розвитку компетент­ного школяра в умовах допро­фільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток»
Висвітлення результатів впровадження дослідно-експериментальної роботи на веб-сайті експериментального навчаль­ного закладу січень 2017 року-травень 2019 року Михайлова С.Є., Хмара A.M.. Черевко I.A., Волошена Р.В. Впровадження результатів до­слідно-експериментальної робо­ти в практику роботи навчаль­них закладів області

.

– Досягнені результати даного етапу реалізації програми експерименту:

– реалізовані технології діяльнісно – інтегративного навчання, розроблені моделі шкільної освіти у світлі реалізації Концепції Нової української школи, в проекті науково-практичні моделі самоосвітньої діяльності вчителя закладу та Я – концепції вчителя академічного ліцею..

Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми ДЕР ---- участь закладу у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»;

- Посікера І.П. Види алгебраїчних рівнянь та методи їх розв’язування: навчально-методичний посібник. – Боярка, 2017. – 41 с.

- Ткаченко І.П. Збірник екологічних диктантів для учнів 10 – х класів екологічного профілю загальноосвітніх шкіл. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 60 с.

- Ткаченко І. П. Етновалеологія. Програми факультативних курсів для учнів 7 – 11 класів. – Боярка, 2018. – 22 с.

- Незабитовський І.М. Застосування інноваційних методик і технологій у викладанні навчальних предметів фізико – математичного циклу. Методичний посібник. – Боярка, 2018. – 25с.

- Бондарчук Н.М. Практикум з геометрії (8клас). – Боярка 2018 рік. – 34 с.

- Мирончук О.М., Кудрявцева Т.А. Подолання дисгармонії у сімейних стосунках. Навчально – методичний посібник. – Боярка 2018 рік. – 34 с.

- Прахніцька В.В. Азбука ландшафтного дизайну. Програма факультативу для учнів 9 – 11 класів. – Боярка 2018 рік. – 12 с.

Науково – методичні, дидактичні збірники та посібники підготовлені на виставку в 2019 році:

Савушкіна К.В. Збірник завдань для учнів 7 класу. Боярка 2019 рік. – 63 с.

Ткаченко І.П.Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології. (за матеріалами 6-го класу). І частина – Боярка 2019 рік. – 73 с.

Ткаченко І.П.Збірник диктантів з біології для учнів 10 класу. – Боярка 2019 рік. – 123 с.

Храмченко Є.В. Розробки уроків фізики. 8 клас.- Боярка 2019 рік. – 69 с.

Прахніцька В.В. Перевірка предметних компетентностей. Практикум з природознавства для учнів 5 – х класів. – Боярка, 2017. - 41 с.

Кудрявцева Т.А. Розвиток творчих здібностей старшокласників через розкриття Я – образу: курс тренінгових занять. – Боярка, 2018. – 20 с.

Протягом 2017 – 2019 років було проведено:

1. Фестиваль «Інноваційна діяльність закладів освіти Київщини за педагогічною технологією «Росток».
2. Семінар директорів ЗЗСО району.
3. Семінар вчителів історії.
4. Семінар вчителів географії.
5. Семінар вчителів фізики.
6. Майстер – клас вчителя математики Бондарчук Н.М.

Відповідно до плану роботи закладу та наказу «Про організацію дослідно – експериментальної та інноваційної діяльності» (№73а від 04.10.2018) було проведено засідання НМР, де висвітлювалися питання ДЕР та інноваційної діяльності (протокол №1, 30.08.2018, протокол№2, 20.12.2018, протокол №3 від 19.03.2019), засідання педагогічних рад: «Навчання творчості: результативність педагогічної діяльності», «Педагогічні стратегії – платформа для побудови індивідуальної освітньої траєкторії всебічно розвиненої особистості нової генерації», ««Самоаналіз власної діяльності та самоосвіти – реальні шляхи підвищення професійної майстерності вчителів закладу». Було проведено круглий стіл за участю адміністрації школи, вчителів – предметників, батьків, старшокласників «Педагогіка партнерства – шлях ефективного навчання школярів», майстер- класи вчителів, що атестуються « Особистісний і професійний ріст вчителя в умовах ДЕР та інноваційної діяльності НВК».

Про розгляд питання результатів чергового етапу програми експерименту науковими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий супровід експерименту. Консультація з науковими керівниками – травень – червень 2019 року:

1. Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, професор - нау­ковий керівник.

2. Клясен Наталія Леонідівна, начальник відділу менеджменту Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук - науковий кон­сультант.

3. Паламарчук Лариса Борисівна, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор - науковий консультант.

4. Працьовитий Микола Вікторович, директор фізико-математичного інсти­туту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор - науковий консультант.

5. Сергієнко Володимир Петрович, завідувач кафедри комп'ютерної інже­нерії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, науковий консультант.

6. Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент - науковий консультант.

7. Шевченко Антоніна Михайлівна, завідувач кабінету педагогічних інно­вацій Комунального навчального закладу Київської обласної ради Київський об­ласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат психоло­гічних на\ к - науковий консультант.

Засідання НМР – травень 2019;

Наказ про організацію дослідно – експериментальної роботи та інноваційної діяльності – вересень 2019

Регіональний координатор інноваційної освітньої діяльності Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент - науковий консультант.

АЛГОРИТМ
підготовки звіту за результатами упровадження програм інноваційної освітньої діяльності регіонального рівня

Назва закладу освіти Боярський академічний ліцей «Лідер»
Тема експерименту. «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»
Рівень експерименту: Всеукраїнський - Наказ МОН України від 04.09.2015 №238
Науковий керівник, консультанти, координатор у районі Гончарук Тетяна Василівна

– ПІБ керівника закладу Михайлова Стелла Євгенівна

– ПІБ педагогічного працівника закладу освіти, відповідального за реалізацію програми експерименту Кучеренко Вікторія Віталіївна (з березня Мирончук Оксана Михайлівна)

- ПІБ педагогічних працівників, які реалізують програму експерименту - Семенець Оксана Ярославівна, Слободяник Наталія Олександрівна, Кононенко Леся Михайлівна, Шалабай Наталія Олександрівна, Клименко Олена Миколаївна, Снігур Тетяна Олександрівна, Сафонова Світлана Олексіївна, Сухініна Тамара Василівна, Гришко Олена Володимирівна, Ткаченко Вікторія Віталіївна, Кудрявцева Тетяна Анатоліївна.

-мета: дослідити та визначити оптимальні умови, які забезпечують постійний розвиток дитини, при здійсненні педагогічної практики тьюторства, адаптованої до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах сім’ї.

- Завдання:
–індивідуалізація освітнього процесу як основної умови реалізації потенціалу особистості;
–забезпечення умов для гармонійного особистісного розвитку учнів;
–зростання професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів;

– Класи, в яких реалізується програма експерименту – 2-в, 3в початкові класи,1- 5 колегіальні

– Кількість учнів, залучених до впровадження програми експерименту - 347

Очікувані результати експерименту:
–робота педагогічного колективу навчального закладу як цілісної системи в плануванні й організації навчально-виховного процесу;
–постійний розвиток закладу освіти на підставі здійснення педагогічної практики тьюторства;
–підвищення рівня конкурентоспроможності навчального закладу;
–набуття навчальним закладом ознак сучасної відкритої системи освіти.

-Етап реалізації експерименту у 2018/2019 н. р. (назва і зміст роботи на цьому етапі).

Етап узагальнення та вдосконаленя:

Впровадження тьюторських технологій в освітній процес закладу:

– реалізація власної системи виховної роботи закладу: «Кожна особистість дитини – безмежний Всесвіт», як фундаменту виховного простору у рамках реалізації Всеукраїнського експерименту: «Тьюторська технологія, як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті», що задовольняє реалізацію головної виховної концепції, яка відображає поетапну трансформацію особистості від Я-реального до Я-ідеального в процесі самовиховання та самореалізації під індивідуальним педагогічним супроводом педагога – тьютора, а також створення освітньо-виховного середовища для цілісного, індивідуального розвитку соціально-активної, творчої особистості та умов для тріумфу особистості в результаті її успішного становлення;

- впровадження програми виховної роботи з класними колективами, побудованої на засадах тьюторських технологій: ««Розкриття внутрішнього Всесвіту дитини - шлях до тріумфу особистості». (Автор Кучеренко В.В.);

- розробка адаптованої тьюторської моделі закладу;

- розробка та удосконалення індивідуальних ресурсних карток (індивідуальної освітньої траекторії) класними керівниками та впровадження в систему виховної роботи класу;

- розробка педагогами – тьюторами програм індивідуально – особистісного розвитку окремих учнів.

Методична робота:

- участь педагогів – тьюторів у Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Тьюторські технології на службі індивідуального підходу до навчання» (м.Кривий ріг);

- поведення семінарів та круглих столів з обміну досвідом та навчання класних керівників педагогами тьюторами, що мають відповідні сертифікати;

- проведення педагогічної ради : «Педагогічні стратегії – платформа для побудови індивідуальної освітньої траєкторії всебічно розвиненої особистості нової генерації»

. Створення надлишкового освітнього простору. Впровадження індивідуальних творчих проектів:

- впровадження тьютрських проектів з екологічного виховання спільно з Боярським коледжом екології та природних ресурсів та ВП НУБіП «Боярська лісодослідна станція» : «Участь у лабораторному експерименті з альтернативного методу відтворення лісу: «Вирощування культури ізольованих рослин in vitro»», «Вивчення в генетичному резерваті дерев, вік яких пнад 100 років», «Історія бджільництва Київщини», «Історія ландшафтотворення нашого регіону», «Природні ресурси Київщини», «Моя маленька Батьківщина» (Тьютори: Шалабай Н.О., Мирончук О.М.)

- впровадження культурологічного проекту з розвитку індивідуальних творчих здібностей: «Мюзикл: Лісова пісня». (Тьютори: Дашкевич В.О., Мирончук О.М.)

- впровадження культурологічнго проекту з розвитку творчих індивідуальних здібностей: Вистава: «Новорічна казкова феєрія» (Тьютор: Дашкевич В.О.)

- Творчий проект: «Той, хто не мав залишитися живим», присвячений пам’яті жертв Голокосту. (Тьютор: Клименко О.М)

Досягнення: Перемога екологічного проекту: «Природні ресурси Київщини» на Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти: «Земля – наш спільний дім», Поекту: «Моя маленька Батьківщина в Обласному конкурсі колективів екологічної просвіти: «Земля – наш спільний дім», перемога проекту:«Той, хто не мав залишитися живим», у XV Міжнародному конкурсі творчих робіт школярів, студентів, аспірантів та вчителів: «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності».

Факти популяризації: матеріали щодо реалізації технологій тьюторства були представлені на міжнародній виставці: «Сучасні заклади освіти». 2018 р.

Про розгляд питання результатів чергового етапу програми експерименту науковими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий супровід експерименту. Консультація з науковими керівниками – травень – червень 2019 року:

Регіональний координатор Лактіонова Галина Миколаївна, завідувач відділом розвитку педагогічної освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук

Консультант: Погрібна Неля Сергіївна, директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129, кандидат педагогічних наук.

Засідання НМР – травень 2019;

Наказ про організацію дослідно – експериментальної роботи та інноваційної діяльності – вересень 2019


Додаток 3
до листа КНЗ КОР «КОІПОПК»
від 22.03.2019 року № 01-13/321

КАРТКА УЧАСНИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

виконання чергового етапу програми
Тема експерименту - «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»
Рівень експерименту: Всеукраїнський (вказати нормативний документ). Наказ МОН України від 04.09.2015 №238

1. Назва етапу експерименту«Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»»,
Пошуково-формувальний етап (січень 2017 року - травень 2019 року)
Об’єкт дослідження: допрофільне та профільне навчання на засадах інтегративно – діяльнісного підходу за НПТ «Росток»
Предмет дослідження - організаційно – педагогічні умови допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно – діяльнісного підходу за НПТ «Росток»

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту в 2018/2019 н. р.:

№ з/п Захід Виконавець Очікуваний результат
1. Педагогічні ради: Навчання творчості: результативність педагогічної діяльності», «Педагогічні стратегії – платформа для побудови індивідуальної освітньої траєкторії всебічно розвиненої особистості нової генерації», ««Самоаналіз власної діяльності та самоосвіти – реальні шляхи підвищення професійної майстерності вчителів закладу» Адміністрація закладу, організація та підготовка педагогічної ради – Волошена Р.В. Узагальнення та популяризація результатів ДЕР та інноваційної діяльності. Створення цілісного освітнього простору для розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток», формування профорієнтаційного розвитку учня
2. Було проведено круглий стіл за участю адміністрації школи, вчителів – предметників, батьків, старшокласників «Педагогіка партнерства – шлях ефективного навчання школярів» Хмара А.М., Волошена Р.В., Кудрявцева Т.А. Залучення батьків до освітнього процесу, ознайомлення зі змінами відповідно до реформи освіти та чергових етапів дослідно – експериментальної діяльності
3. Майстер- класи вчителів, що атестуються « Особистісний і професійний ріст вчителя в умовах ДЕР та інноваційної діяльності НВК» Волошена Р.В. Ефективність реалізації ДЕР та інноваційної діяльності в умовах реформи освіти, створення освітніх моделей.
4. Науково – методичні ради. Засідання методичної ради НВК «Виконання планів методичних об’єднань щодо роботи над науково – методичною проблемою НВК, дослідно – експериментальної та інноваційної роботи» Михайлова С.Є. Планування дослідно – експериментальної та інноваційної діяльності, аналіз результатів роботи
5. Місячник педагогічної майстерності «Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей – засіб успішної самореалізації особистості». Волошена Р.В., Кучеренко В.В. Обмін досвідом, визначення ефективних форм інноваційної діяльності педагогами закладу
6. Консультації з науковими керівниками експерименту. Михайлова С.Є. Науковий супровід
7. Наради при директору, заступниках Адміністрація Контроль, методичний та дидактичний супровід реалізації експерименту
8. Психолого - педагогічний семінар - тренінг для вчителів: «Модель вчителя Нової української школи» Кудрявцева Т.А. Психологічний супровід ДЕР
9. Круглий стіл адміністрації, керівників ШМО та вчителів – методистів «Реалізація науково – методичної проблеми закладу в новому освітньому просторі Михайлова С.Є., Волошена Р.В. Удосконалення освітнього процесу закладу. Підвищення рівня професійного розвитку педагогічних праців­ників на­вчаль­ного закладу, впровадження влас­них здобутків

Дата подання: 31.03.2019

Науковий керівник, консультант - Пушкарьова Тамара Олексіївна, заступник директора Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, професор - нау­ковий керівник.

Координатор програми експеримент у - Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент - науковий консультант.

Керівник закладу освіти - Михайлова Стелла Євгенівна

Регіональний координатор (працівник методичної служби) Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент - науковий консультант.

Додаток 3
до листа КНЗ КОР «КОІПОПК»
від 22.03.2019 року № 01-13/321

КАРТКА УЧАСНИКА ДЕР
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

чергового етапу виконання програми
Тема дослідно-експериментальної роботи - «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»
Рівень експерименту: Всеукраїнський - Наказ МОН України від 04.09.2015 №238

Назва етапу ДЕР - «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»

і терміни його реалізації 2015 – 2020 рр.

Об’єкт дослідження – тьюторська технологія як оптимальна форма організації освітнього процесу, що забезпечує постійний розвиток дитини.

Предмет дослідження - технолгія тьюторства, адаптована до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах сім’ї.

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту в 2017/2018 н.р.:

№ з/п Захід Виконавець Очікуваний результат
1 Засідання НМР закладу Кучеренко В.В / Мирончук О.М. Унормування реалізації ДЕР.
2 Педагогічна рада: педагогічної ради : «Педагогічні стратегії – платформа для побудови індивідуальної освітньої траєкторії всебічно розвиненої особистості нової генерації» Кучеренко В.В / Мирончук О.М. реалізація власної системи виховної роботи закладу. реалізація головної виховної концепції, яка відображає поетапну трансформацію особистості від Я-реального до Я-ідеального.
3 Участь у лабораторному експерименті з альтернативного методу відтворення лісу: «Вирощування культури ізольованих рослин in vitro»», «Вивчення в генетичному резерваті дерев, вік яких пнад 100 років», «Історія бджільництва Київщини», «Історія ландшафтотворення нашого регіону», «Природні ресурси Київщини», «Моя маленька Батьківщина» (Тьютори: Шалабай Н.О., Мирончук О.М.) впровадження тьютрських проектів з екологічного виховання спільно з Боярським коледжом екології та природних ресурсів та ВП НУБіП «Боярська лісодослідна станція»
4. Реалізація плану виховної роботи, виховні години, позакласні заходи. Кучеренко В.В. /Мирончук О.М. Створення надлишкового освітнього простору. Впровадження індивідуальних творчих проектів:
5 Круглий стіл за участю адміністрації школи, вчителів – предметників, батьків, старшокласників «Педагогіка партнерства – шлях ефективного навчання школярів» Кучеренко В.В. Популяризація тьюторської технології – як засобу індивідуалізації навчання

Дата подання: 31.03.2019

Науковий керівник, консультант - Лактіонова Галина Миколаївна, завідувач відділом розвитку педагогічної освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук

Координатор програми ДЕР -

Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України, кандидат технічних наук.

Керівник навчального закладу – Михайлова Стелла Євгенівна

Регіональний координатор (працівник методичної служби) – Гончарук Тетяна Василівна


Кiлькiсть переглядiв: 1696

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.