Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

03.06.2016 року №42

Н а к а з

Про підсумки дослідно - експериментальноїта інноваційної діяльності в Боярській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3за 2015 – 2016 н.р.

Організація та проведення дослідно – експериментальної роботи й інноваційної діяльності у школі протягом 2015/2016 навчального року проводилась відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» (зі змінами), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 №1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за№2111/22423, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №114, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 22.11.2009 №1054, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за №1217/17233, наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 25.09.2015 №275 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності у навчальних закладах у 2015/2016 н.р.», наказу відділу освіти Києво – Святошинської РДА, наказу по школі «Про організацію дослідно - експериментальної та інноваційної діяльності в Боярській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 в 2015 – 2016 н.р.» №62а від 01.09.2016 року, » та з метою створення умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів нових освітніх технологій, підручників, посібників, програм, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підвищення майстерності та творчості вчителів протягом 2015/2016 навчального року реалізувалася дослідно - експериментальна робота Всеукраїнського рівня з тем: Організаційно – педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток» (наказ МОН України від 04.09.2015 №238), «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті» (наказ МОН України від 15.07.2015 №764) й інноваційна діяльність за напрямками «Апробація та моніторинг навчальної літератури», «Педагогічна технологія «Росток»», «Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Виходячи із вищевикладеного (додаток №1)

Н АК А З У Ю:

1.Розглядати на засіданні педагогічної ради питання про хід та результативність проведення перших етапів дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності, визначити напрями дослідно – експериментальної роботи й інноваційної діяльності на наступний навчальний рік.

Адміністрація , жовтень 2016

2.При плануванні роботи включити питання щодо контролю ходу й результатів упровадження дослідно-експериментальної роботи, наявність шкільної документації, необхідно для організації роботи дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

Адміністрація, учасники проектів. Вересень 2016

3. При атестації педагогічних працівників, педагогам, які проводять дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність у закладі, враховувати дану діяльність при встановлені кваліфікаційної категорії і присвоєні педагогічного звання.

Адміністрація. Протягом атестаційного періоду.

4.З метою впровадження нових освітніх технологій запланувати заходи щодо ознайомлення з новітніми освітніми інноваційними технологіями, доцільності продовження і впливу їх використання на якість навчального процесу.

Адміністрація, керівники ШМО, вчителі – методисти. Протягом року.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Михайлова С.Є.

Додаток 1

до наказу від 03.06. 2016 р. № 42

Довідка

про впровадження дослідно – експериментальної роботи й інноваційної діяльності у Боярській ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 протягом 2015/2016 навчального року

З 2015 року педагогічний колектив Боярської ЗОШ І – ІІІ ступенів розпочав дослідно – експериментальну роботу Всеукраїнського рівня: «Організаційно-педагогічні засади допрофільного та профільного навчання за педагогічною технологією «Росток»».

Науковий керівник - заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук, професор Т.О. Пушкарьова.

Консультант, координатор у районі - завідувачка ІМЦ Швидка Лариса Семенівна.

Педагогічні працівники, які реалізують програму ДЕР – Михайлова С.Є., Хмара А.М, Волошена Р.В., Черевко І.А., Бондарчук Н.М., Посікера І.П., Тарасюк Л.І., Бородієнко Г.А., Незабитовський І.М., Хмара О.М., Шалабай Н.О., Полевик Г.О..

Мета дослідження - розроблення, наукове обґрунтування та апробація організаційно-педагогічні моделі допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічною технологією «Росток».

Термін проведення ДЕР - Вересень 2015 – червень 2020 р.р.

Класи, в яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи – 5 – 11 класи

Кількість учнів, залучених до впровадження програми дослідно-експери­мен­тальної роботи. 154

Етап реалізації ДЕР у 2015/2016 н.р. Організаційно-підготовчий етап(вересень2015 року - грудень 2015 року), Організаційно-прогностичний (січень 2016 року – грудень 2016 року).

При реалізації організаційно-підготовчого етапу (вересень2015 року - грудень 2015 року) педагогічним колективом було проведено теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури з проблеми розвитку та формування природничо-математичної обдарованості учнів основної школи. На цьому етапі учасники проекту велику увагу приділили розвитку допрофільної освіти в навчальному закладі, в класах було проведено моніторингове дослідження умінь та знань учнів (математика, географія, українська мова), що дало можливість виявити результати роботи за НПТ «Росток».

За цей період роботи учасники проекту виступали на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, проводили методичні оперативки, аналізуючи перші кроки реалізації проекту.

Адміністрацією школи була розроблена відповідна документація щодо реалізації проекту, заключні угоди про співпрацю педагогічного колективу вищими навчальними закладами, проводились спільні заняття для учнів профільних класів учителями нашої школи та викладачами з КНЕУ ім. Гетьмана.

З січня 2016 року учасники проекту приступили до реалізації другого етапу організаційно-прогностичного (січень 2016 року – грудень 2016 року). На цьому етапі велика увага приділяється формування готовності педагогічного колективу до визначення та створення психолого-педагогічних умов розвитку компетентного школяра в умовах допрофільної та профільної освіти за педагогічною технологією «Росток». Учасниками проекту в результаті проведення психолого-діагностичних досліджень з метою виявлення відповідності профілів навчання освітнім потребам учнів, було розроблено критерії та показники ефективності допрофільного та профільного навчання на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за педагогічною технологією «Росток».

Вчителями – учасниками проекту були розроблені програми: адаптована програма з фізики основної школи 7–9 класи за педагогічною технологією «Росток» (автор Незабитовський І.М.), «Основи екологічно безпечного харчування. Екотрофологія». Курс за вибором для учнів 10-х класів екологічного профілю (автор Тарасюк Л.І.), навчальні посібники: «Контрольні роботи для 10 – 11 класів з алгебри» (профільне навчання) автор Бондарчук Н.М., «Показникова функція» (автор Посікера І.П.), «Готуємося до державної підсумкової атестації» (автор Бондарчук Н.М.), «Тестові завдання з геометрії. 8 клас» (автор Бондарчук Н.М.), «Вивчення техніки декоративно – ужиткового мистецтва шляхом створення великодніх витинанок» (автор Кононенко Л.М.), «Розвиток творчих здібностей старшокласників через розкриття «Я – образу». Курс тренінгових занять» автор Кудрявцева Т.А., методична розробка «Викладання фізики в класах, які працюють за педагогічною технологією «Росток» (автор Незабитовський І.М.).

Методичні та дидактичні розробки вчителів були представлені на Всеукраїнській виставці «Освіта на шляху оновлення» та були відзначені срібною медаллю (2013). Підготовлено нові методичні розробки для участі у VІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2016», що проходила у березні 2016 р. Матеріали Боярської ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 нагороджені золотою медаллю.

З 2015 року педагогічний колектив Боярської ЗОШ І – ІІІ ступенів розпочав дослідно – експериментальну роботу Всеукраїнського рівня «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті».

Наукові керівники:

Лактіонова Галина Миколаївна, завідувач відділом розвитку педагогічної освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук

Вєтров Сергій Володимирович, президент Тьюторської асоціації України, кандидат технічних наук.

Консультант: Погрібна Неля Сергіївна, директор Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129, кандидат педагогічних наук.

Педагогічних працівників, які реалізують програму ДЕР: Михайлова Стелла Євгенівна, Кучеренко Вікторія Віталіївна, Семенець Оксана Ярославівна, Слободяник Наталія Олександрівна, Кононенко Леся Михайлівна, Шалабай Наталія Олександрівна, Клименко Олена Миколаївна, Снігур Тетяна Олександрівна, Сафонова Світлана Олексіївна, Сухініна Тамара Василівна, Гришко Олена Володимирівна, Ткаченко Вікторія Віталіївна, Савотікова Людмила Володимирівна, Кудрявцева Тетяна Анатоліївна.

Мета: дослідити та визначити оптимальні умови, які забезпечують постійний розвиток дитини, при здійсненні педагогічної практики тьюторства, адаптованої до умов та можливостей загальноосвітніх закладів України та в умовах кожної родини.

Завдання:індивідуалізація освітнього процесу як основної умови реалізації потенціалу особистості; забезпечення умов для гармонійного особистісного розвитку учнів; зростання професійної майстерності та творчого потенціалу педагогів;

Термін проведення: 2015-2020 рр..

Класи, в яких реалізується: 3в, 4в, 5г, 6б, 6г ,7а, 7б, 8в, 8г, 9а, 9в, 9г.

Кількість учнів: 355.

Учасниками проекту на цьому етапі визначено та структуровано нормативно-правове забезпечення експерименту. систематизовано наукові дослідження з проблеми; вивчено практичний досвід тьюторського супроводу в сучасних навчальних закладах; вивчено умови та можливості загальноосвітнього навчального закладу для здійснення експерименту; сформовано склад учасників експерименту, створено творчі групи учителів, лабораторії дослідно-експериментальної роботи й інші структурні підрозділи для організації та проведення експерименту; налагоджено спільну діяльність з установами, які будуть здійснювати супровід дослідно-експериментальної роботи та укладено угоди про співпрацю,

визначено функціональні обов’язки суб’єктів навчально-виховного процесу педагогічного колективу в системі розв’язання завдань експерименту, визначено експериментальну та контрольну групи учасників навчально-виховного процесу; здійснено теоретичну підготовку учасників експерименту.

Учасники експерименту брали участь у конференціях, тренінгах, семінарах практикумах. Результатом роботи закладу над проблемою є програми виховної роботи в школі «Впровадження тьюторських технологій в систему виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу» та «Країна здійснення мрій» (автор Кучеренко В.В.) та розробка науково-практичної моделі виховної системи, програми виховної роботи з даної тематики. (Автор Савотікова Людмила Володимирівна), матеріали досвіду отримали ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник – 2015».

Інноваційна діяльність

Протягом 2015 – 2016 н.р. педагогічний колектив Боярської ЗОШ І – ІІІ ступенів працював над проектами:

1.Апробація та моніторинг навчальної літератури (початкова школа) ;

2.Педагогічна технологія «Росток» (школа І ступеня);

3.Спільний проект експериментальної роботи з Академією педагогічних наук (наукові керівники співробітники лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Онопрієнко О.В., Пономарьовою К.І., Мартиненко В.О., Вашуленко О.В.);

4. ООЗО з впровадження проекту «Школа проти СНІДу»;

5. Опорний заклад району з профорієнтаційної роботи;

6. Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

7. Модель виховної системи.

Координатором інноваційної діяльності було призначено заступника директора з НВР Черевко І.А..

Впроваджуючи інновації у свою діяльність, педагогічні працівники повинні, насамперед, дотримуватись таких принципів:

1. Принцип інтеграції освіти.Вимагає уваги до кожної дитини якособистості, орієнтації на формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.

2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти.Потребуєзабезпечення умов для розвитку здібностей кожного вихованця. Максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання.

3. Принцип демократизації освіти.Передбачає створення передумоврозвитку активності, ініціативи, творчості учнів та учителів, залучення громадськості в управління школою.

Забезпечення дотримання цих принципів передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. Працюючи над проектами, вчителі створювали умови вільного розвитку індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості.

До інноваційної діяльності були залучені вчителі початкових класів: Карась Н.І., Слободяник Н.О., Семенець О.Я., Степанюк Т.Л., Гамоля К.П., Шевченко В.В.,Голуб Н.О.,Канівець Т.М.,Дронова С.В., Грицаєнко О.В.,Рябова О.Я.,Ковриженко Н.В.,Івасенко Н.Г.,Пашковська О.Л., Добруцька О.В.. Рибачок О.В., Гладченко К.М., вчителі біології Прахніцька В.В., Шалабай Н.О., вчитель основ здоров’я Бодянська О.О., класні керівники Снігур Т.О., Караульна І.В., Сухініна Т.В., Клименко О.М., Сафонова С.О..

Результатом інноваційної діяльності педагогічного колективу є авторські розробки, посібники вчителів, презентація досвіду роботи на методичних заходах і освітніх виставках: «Самостійні та контрольні роботи з навколишнього світу для 3 класу з курсу “Я і Україна. Навколишній світ” за педагогічною технологією “Росток” (автор Карась Н.І.), «Самостійні роботи з навколишнього світу для 2го класу» (автор Слободяник Н.О.). Продовжують працювати над навчальними посібниками Семенець О.Я., Канівець Т.М., Дронова С.В., Шевченко В.В.. В школі були проведені семінари – практикуми районного, обласного та Всеукраїнського рівнів щодо апробації та моніторингу навчальної літератури для початкової школи. Вчителями початкових класів було розроблено програму “Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі” на 2015-2016 н.р.

Мирончук О.М., Кудрявцева Т.А. розробили систему створення навчальних проектів щодо майбутнього самовизначення учнівської молоді, які допомагають учням стати суб’єктами власного професійного самовизначення. По профорієнтаційній роботі було проведено семінар – практикум «Організація профорієнтаційної роботи в сучасній школі» для заступників директорів з навчально-виховної роботи, соціальних педагогів, психологів загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Святошинського району.

Класні керівники та класоводи використовуючи модель виховної роботи школи створили власні програми виховної роботи (Снігур Т.О., Караульна І.В., Савотікова Л.В., Слободяник Н.О.)

Враховуючи вищесказане можна зазначити, що дослідно-експериментальна робота й інноваційна діяльність, яка організовувалась та впроваджувалась у 2015/2016 навчальному році проводилась на достатньому рівні

Виходячи з проведеного аналізу, можна визначити наступні основні завдання для учасників проектів та інноваційної діяльності на 2015/2016 навчальний рік:

Адміністрації

1. Розробити план ДЕР та інноваційної роботи на 2016 – 2017 н.р.

2. Забезпечити управлінську та методичну підтримку учасників ДЕР та інноваційної діяльності.

3. Активізувати співпрацю з вузами для підвищення результативності ДЕР.

4. Систематизувати та упорядкувати документацію щодо ДЕР та інноваційної діяльності закладу в 2015 – 2016 н.р.

Учасникам ДЕР та інноваційної діяльності

1. Продовжити роботу над реалізацією ДЕР та інноваційної діяльності.

2. При календарному плануванні враховувати особливості інноваційної діяльності.

3. Узагальнити результати роботи у формі звіту.

Кiлькiсть переглядiв: 975

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.