БІОЛОГІЯ. НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ

Тема 1. Різноманітність тварин. Земноводні (амфібії)

Гра «Симпатичні істоти»
Робота в групах.

Перша групадітей називає риси амфібій, які викликають страх, огиду, відлякують людей від цих тварин.

Друга групаучнів описує та вказує на «заслуги» амфібій перед людством, зокрема:

· У деяких країнах Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії жаб вживають у їжу.

· Жаба здавна була лабораторною твариною. У Парижі та Токіо їй побудовано пам’ятники.

· Земноводні – джерело отрути для виготовлення ліків.

· Ці тварини знищують комарів,входять до природних ланцюгів живлення.

Тести

Виберіть одну або декілька правильних відповідей.

1.Закони про охорону природи створюються з метою:

А. розмноження тварин;

Б. заборони полювання і виловлювання;

В. підтримання видової різноманітності тварин.(+)

2. З перелічених факторів виберіть біотичні:

А. рельєф;

Б. мікроорганізми;(+)

В. вологість;

Г. температура;

Д. тварини;(+)

Е. освітленість;

Є. рослини.(+)

3. У кишечнику терміта живуть джгутикові, які розкладають клітковину. Це форма симбіозу:

А. мутуалізм;(+)

Б. паразитизм;

В. конкуренція;

Г. коменсалізм.

4. Екологічне мислення полягає в тому, що необхідно:

А. заборонити мисливство та рибальство;

Б. аналізувати всі без винятку господарські рішення;(+)

В. знищити всі шкідливі види тварин.

5. Який з перелічених екологічних факторів впливу на жабу ставкову є абіотичним?

А. ставкова й озерна жаби конкурують за їжу;

Б. на розвиток пуголовка впливає температура води;(+)

В. пуголовки живляться рачками-циклопами;

Г. людина осушила болото, позбавивши жабу житла.

6. До біосферних заповідників належать:

А. Канівський;

Б. Кримський;

В. Карпатський;(+)

Г. Карадазький.

7. Комахою Червоної Книги України Є:

А. Лимонниця;

Б. Жигалка осіння;

В. Джміль звичайний;

Г. Аполлон.(+)

8. Наука про поведінку тварин має назву

А. екологія;

Б. етологія;(+)

В. зоологія;

Г. фізіологія.

9.Антропогенні фактори – це:

А. осушення боліт;(+)

Б. тиск повітря;

В. оранка земель;(+)

Г. ураган.

10. До Червоної книги заносять:

А. тільки вимерлі види;

Б. рідкісні види;(+)

В. тільки корисні види;

Г. зникаючі види.(+)

11. Із зазначених факторів виберіть абіотичний:

А. вологість;(+)

Б. тварини;

В. мікроорганізми.

12. До природоохоронних територій належать:

А. заповідники;(+)

Б. заказники;(+)

В. національні природні парки;(+)

Г. зоопарк.

Сторінками Червоної книги

1.Наприкінці ХVII ст.. поблизу Камчатки припинила існування дуже ціна тварина – морська ( стеллерова ) корова. Вона була знищена через 27 років після того, як її вперше описали.

2. Види птахів та ссавців України, які занесені до Міжнародної Червоної книги: пелікан кучерявий, орлан – білохвіст, сокіл балабан, хохуля звичайна, тюлень – монах середземноморський, зубр.

3. У заповіднику Асканія – Нова збережені найрідкісніші на нашій планеті коні Пржевальського.

4. За останні століття повністю зникли з лиця землі такі види: кінь тарпан, тур, безкільові птахи моа; європейський зубр та американський бізон збереглися лише завдяки відтворенню їх у зоопарках.

Термінологічний словник

1.Еволюція – процес необоротних змін будови і функцій живих істот протягом їхнього історичного розвитку.

2. Екологічні фактори – всі компоненти довкілля, які впливають на живі організми та їхні угрупування.

3. Етологія – наука, що вивчає поведінку тварин.

4. Симбіоз – будь-які форми співіснування організмів різних видів.

5. Коменсалізм – тип взаємозв’язків різних видів, за якого один із них використовує їжу чи житло іншого не завдаючи йому шкоди.

6. Паразитизм – тип взаємозв’язків між різними видами, за якого один із них використовує іншого як джерело живлення та середовище існування, завдаючи йому шкоди.

7. Мутуалізм – такий тип співіснування різних видів, від якого вони взаємно дістають користь.

Біологічні задачі

1.У Норвегії вирішили збільшити кількість цінних промислових птахів – білих куріпок. Для цього у районах їх гніздування знищили майже всіх хижаків, що нападали на куріпок. В перші роки чисельність птахів зросла, а згодом стала знижуватись і куріпки майже зовсім зникли. Поясніть наведені факти.

2.За описом назвіть тварину: тіло брускоподібне без явно вираженої шиї, загострена в хоботок морда, короткі, дуже широкі передні лапи. Очі дуже маленькі, заховані серед густого бархатистого хутра. Вушних раковин немає. Вкажіть, до яких умов життя пристосована ця тварина.

3.Акваріумні риби, яких було придбано в магазині і випущено в акваріум, через кілька годин загинули. Запропонуйте якомога більше обґрунтованих гіпотез щодо причин загибелі риб.

4.Складіть схему ланцюгів живлення акваріума, у якому мешкають риби, молюск ставковик, рослини елодея й валіснерія, інфузорії туфельки, сапрофітні бактерії.

5.Як ви думаєте, чому ліквідація малярії виявилась порівняно легкою справою, а боротьба з кліщовим енцефалітом – набагато складнішою?

ВІКТОРИНА

Зимуючі птахи

1.Назвіть дев'ять видів осілих птахів нашої місцевості.

Синиця велика, сорока, дятел строкатий, повзик, ворона, сич, сова, пугач, горобець.

2.Який осілий птах вигодовує пташенят узимку?

Шишкар.

3.Яких дятлів ви знаєте?

Строкатий, чорний, зелений.

4.Що птахам страшніше взимку: холод чи голод?

Голод.

5.які сови водяться у нашій місцевості?

Сіра, болотяна, вухата.

6.Якого хижого нічного птаха занесеного Червоної книги України?

Пугач.

7.Яку користь приносять сойки лісовому господарству?

Сприяють поширенню дерев, природному лісовідновленню.

8.Чим корисний горобець?Де йому споруджено пам’ятник?

У період розмноження живиться лише комахами, ними ж вигодовує пташенят. Пам'ятник споруджено у м. Бостоні(США) за знищення комах.

9.Які птахи прилітають до нас взимку?

Омелюхи, снігурі.

10.Чи корисно влітку підгодовувати птахів?

Ні. Тривале вживання неприродного корму, наприклад хліба, призводить до порушення обміну речовин, хвороб.

Тема 4. Організм і середовище існування.

Вплив людини та її діяльності на екосистеми.

Влада міста(селища) не контролює вирубування дерев у лісі. Узлісся перетворюються на сміттєзвалища.

Відомі факти, що:

Опале листя, дрібні гілки – перегнивають за рік

Одяг з натуральної тканини – 2-3 роки

Синтетичні матеріали – 40 років

Алюмінієві вироби – 500 років

Поліетиленові пакети – 20-100 років

Одна пальчикова батарейка забруднює важкими металами 20м2 землі в лісовій зоні. Це - територія проживання 2 дерев, 2 кротів, 1 їжака та декілька тисяч дощових черв'яків.

Учні працюють у групах.

Завдання 1. Напишіть лист-звернення до жителів міста.

Завдання 2. Коло ідей. Запропонуйте заходи, необхідні для збереження чистоти довкілля.

Завдання 3.Складімо правила поведінки на природі.

Орієнтовний зразок:

Декларація правил поведінки на природі

· Кожен вид має право на існування. Знищення будь-якого виду – заборонено.

· Гучна музика викликає тривогу у мешканців лісу.

· Порушення спокою птахів може спровокувати відмову від гнізда, навіть якщо там є малята.

· Розведення багаття може спричинити пожежу та загибель видів, зміну біоценозів.

Верховна Рада України прийняла закон «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав і укріплення моральності і гуманності суспільства.

У документі вперше передбачено заборону бити, вбивати, отруювати чи калічити тварин.

До кримінальної відповідальності притягуються особи, які здійснюють пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Найбільша проблема безпритульних тварин – це те, що їх викидають.

Завдання:

Робота у групах. Розробіть проект притулку для тварин.

Проект «Притулок моєї мрії»

1. Розробити план проекту.

2. Опис приміщення.

3. Використані матеріали.

4. Кількість обслуговуючого персоналу.

5. Площа території.

6. Кількість тварин.

7. Матеріальне забезпечення.

ВІКТОРИНА

Зустрічаємо птахів

1.Які птахи прилітають до нас першими?

Шпаки, зяблики.

2.Пташенята якого птаха не знають рідної матері?

Зозулі.

3.Які птахи поїдають волохатих гусениць шовкопрядів?

Зозуля, іволга, сойка.

4.Який найменший птах фауни України?

Корольок.

5. Який найбільший птах фауни України?

Дрохва.

6.Чи є пташине молоко?

Так. У голубів.

7. Який співочий птах, добуваючи корм, пірнає у воду й бігає по дну?

Оляпка.

8.Який птах будує собі гнізда з рибячих кісточок?

Зимородок.

9. Хто х птахів плете своє гніздо як рукавичку?

Синиця-ремез.

10. Чому птахи не падають з гілок, навіть коли засинають?

Завдяки особливій будові мязів: чим менше напружує їх птах, ти міцніше стискується лапка.

11. Чи існує насправді «синій птах»? І де він зустрічається?

Сиворакша, Карпатський заповідник.

Тема 4. Організм і середовище існування.

Поняття про екосистему та чинники середовища. Ланцюги живлення.

Учні працюють у групах.

Група 1.

1.Називає мешканців біоценозу ставку, класифікує їх, будує ланцюги живлення.

2.Моделює наслідки змини в біоценозі в результат обміління водойми.

3. Як зміниться видовий склад організмів?

4. Які дії людини можуть відновити рівновагу в екосистемі?

Група 2.

1.Характеризує біоценоз мішаного лісу, називає мешканців, класифікує їх, будує ланцюги живлення.

2.Моделює наслідки в екосистемі внаслідок вирубування значної частини лісу.

3. Які дії людини можуть відновити рівновагу в екосистемі?

Тестові завдання

1. Як відомо, хижі птахи можуть завдавати деякої шкоди господарству, наприклад, вбиваючи свійських птахів або полюючи на комахоїдних птахів. У зв’язку з цим хижаків часто оголошували шкідливими птахами. До яких наслідків призвело їх винищення?

А До неконтрольованого розмноження гризунів та інших шкідників сільського господарства;

Б До зменшення збитків сільського господарства і зменшення кількості шкідників;

В До зменшення чисельності отруйних змій;

Г Знищення хижих птахів ніяк не позначилось на екологічній ситуації.

2. Що є «основним державним документом, у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їхнього збереження та науково обґрунтованого відтворення»?

А Конституція України;

Б Червона книга України;

В Міжнародний Червоний список;

Г Закон України «Про охорону навколишнього середовища».

3. Виберіть усі правильні твердження, що стосуються охорони природи в Україні.

1) Тваринний світ України включає близько 5000 тварин.

2) Флора України представлена більш ніж 250000 видів рослин.

3) До Червоної книги України занесені 382 види тварин та 541 вид рослин.

4) Конституцією України закріплена функція держави із забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

5) Центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища України.

6) До Червоної книги України не внесені організми, що перебувають під загрозою зникнення, але не трапляються (і не траплялися) на території України.

А 3,4,5,6;

Б 1,2,3,6, 4;

В 2,5,4;

Г 1,2.

4. Які з цих способів добування об’єктів тваринного світу є незаконним? Виберіть усі правильні твердження.

1) Любительська ловля риби за допомогою сіток.

2) Добування звірів за допомогою пахучих неотруйних принад.

3) Добування звірів та птахів за допомогою отруйних та анестезуючих принад.

4) Добування тварин з використанням електричного обладнання.

5) Використання літаків та вертольотів.

6) Ловля риби за допомогою спінінга.

А 1,3,4,5

Б 2,3,4,5

В 1,2,3,4,6

Г 1,2,3,4,5,6

5. Якщо вас за рибною ловлею зустріне інспектор, то він зможе скласти протокол, якщо:

1) ви ловили рибу, занесену до Червоної книги України

2) в положенні цього природоохоронного об’єкта є пункт, який забороняє рибну ловлю

3) у вас немає посвідчення члена товариства мисливців та рибалок України

4) згідно з положенням цього природоохоронного об’єкта, дана послуга є платною

А 4

Б 2,3,4

В 1,2,4

Г 2,4

6. Що є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинник угрупувань, які підлягають охороні?

А Червона книга України

Б Зелена книга України

В Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Г Міжнародний Червоний список.

Кiлькiсть переглядiв: 895

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.