Посадова інструкція медичної сестри

Медсестра школи приймається та звільняється з роботи директором школи і працює під його керівництвом і виконує всі його накази, розпорядження, призначення.

Медсестра школи зобов’язана:

 1. Своєчасно організувати та проводити медичні огляди школярів, давати заключення про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі міроприємства.
 2. Проводити аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план міроприємств, направлених на покращення здоров’я школярів.
 3. Здійснювати медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних міроприємств.
 4. Проводити щеплювальну роботу відповідно до наказу МОЗ України №14 від 25.01.96р.
 5. Надавати медичну допомогу тим, хто її потребує.
 6. Вести затверджену МОЗ України медичну документацію.
 7. Систематично і своєчасно звітувати про свою роботу в територіальний лікувальний заклад.
 8. Проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу школи, батьків та учнів.
 9. Здійснювати контроль за медичним оглядом працівників школи і вести відповідну документацію.
 10. Регулярно спостерігати за диспансерною групою хворих і проводити їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разі необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості.
 11. Готувати документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо.
 12. Проводити роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм.
 13. Постійно здійснювати контроль дотриманням належного санітарно-гігієнічного стану в школі, про всі його порушення доповідати директору школи.
 14. Підвищувати свою професійну кваліфікацію. 2
 15. Працює за 8-годинним робочим днем. Початок роботи з 8.30 год. – кінець робочого дня о 16.30 год.

Права

 1. Участь в управлінні школою вм порядку, який визначається Статутом школи.
 2. Ознайомлення із скаргами та іншими документами,які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.
 3. Захитс своїх інтересів самостійно і через представника, в тому числі адвоката,у судовому порядку у випадку дичциплінарного чи службового розслідування.
 4. Конфеденційність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків.
 5. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального розкладу.

Взаємовідносини:

Медсестра:

 1. Працює за графіком, затвержденим керівником закладу освіти. 4
 2. Самостійно планує свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти.
 3. Подає керівнику письмовий звіт про свою діяльність за певний термін роботи.
 4. Одержує від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно - правового іорганізаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
 5. Працює у тісній взаємодії з учителями,класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань,які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями.
 6. Співпрацює з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів,дія яких розповсюджується на заклади освіти.
Кiлькiсть переглядiв: 1375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.