15 березня розпочала роботу ІХ Міжнародна виставка
"Сучасні заклади освіти - 2018".

Цього року участь у виставці взяли участь 758 закладів з 25 регіонів України та 8 країн світу. Матеріали 635 учасників пройшли експертизу і були відмічені золотими, срібними та бронзовими медалями. Наш заклад представляли:

1. Слободяник Н.О. Написання творів – описів у початковій школі. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 31 с.

Навчальний посібник «Написання творів – описів в початковій школі» створено відповідно до навчальної програми Міністерства освіти і науки України. У ньому підібрано мовленнєвий та наочний матеріал, який допоможе активізувати словниковий запас учнів з визначеної теми, відновити в пам'яті вже відому інформацію, систематизувати та оформити, добираючи найвлучніші лексичні засоби.

Посібник розраховано на учнів та вчителів початкових класів для використання на уроках української мови.

2. Семенець О.Я. Уроки з української мови 4 клас 4 частина: навчально-методичний посібник. – Боярка, 2018. – 74с.

У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з української мови, зміст яких відповідає авторській програмі з української мови для 4 класу (Програма початкової школи. 4 клас. Українська мова. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2007р.), Державному стандарту початкової освіти та підручнику «Українська мова. 4 клас 4 частина (автори М.І.Кальчук, М.В. Кучинський, Л.А.Гайова). Запропонована структура уроків розроблена з урахуванням інтегративно-діяльнісного підходу. Пропонуються зразки бесід, різні види роботи під час вивчення нового матеріалу; опорні схеми, таблиці, малюнки; вправи на розвиток мовленнєвої діяльності, мовні ігри; каліграфічні хвилинки, творчі завдання, різноманітний цікавий та ігровий матеріал.

Для вчителів початкових класів, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів.

3. Семенець. О.Я. Уроки з навколишнього світу. Навчально – методичний посібник. – Боярка 2018 рік. – 66 с.

Навчально – методичний посібник укладений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та нових Інструктивно – методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (Початкова школа. – 2014. - №4. – С.1-13), розроблені на основі чинної програми з інтегрованого курсу «Навколишній світ» (1-й клас).

Адресовано вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Канівець Т.М. Казка рідної природи. Написання творів – описів на основі опорних груп лексики. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 70 с.

Навчальний посібник « Казка рідної природи. Написання творів – описів на основі опорних груп лексики» створено відповідно до навчальної програми Міністерства освіти і науки України. У ньому підібрано Опорні групи лексики - це фундамент для різноманітних лексичних вправ, мета яких - формувати й розвивати в учнів інтерес до слова, словотворчості, глибоко усвідомити образність мовлення і на його основі розвивати свої індивідуальні творчі здібності.

Автор посібника пропонує розробки уроків які допоможуть школярам повно і красиво виражати думку, описувати точно той чи інший предмет, явище, ознаки, дії, потрібно навчити їх користуватися словом, сполученням слів, вживати багатозначні слова, синоніми, осмислювати метафоричне вживання слова. Без виконання таких вправ неможлива успішна робота з розвитку мовлення.

Посібник розраховано на учнів та вчителів початкових класів для використання на уроках української мови.

5. Ткаченко І.П. Збірник екологічних диктантів для учнів 10 – х класів екологічного профілю загальноосвітніх шкіл. Навчально-методичний посібник.. – Боярка 2018 рік. – 60 с.

Збірник містить екологічні диктанти для учнів 10 класу екологічного профілю. Дидактичний матеріал відповідає вимогам навчальної програми, спрямований на систематизацію та узагальнення вивченого матеріалу. Посібник допоможе вчителям здійснювати систематичний контроль навчальних досягнень учнів. Диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку як для диференційованого, так і інтегрованого навчання.

Адресовано вчителям біології загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Ткаченко І. П. Етновалеологія. Програми факультативних курсів для учнів 7 – 11 класів. – Боярка, 2018. – 22 с.

Мета програм - розширити і поглибити знання учнів з етновалеології, розвивати фізичні та моральні якості учнів, пропагувати здоровий спосіб життя, виховувати любов до природи, сприяти розумінню необхідності здорового способу життя з метою збереження генофонду нації. Факультативні курси дають можливість учням отримати уявлення про традиції та звичаї українського народу щодо формування здорового способу життя, механізм дії лікарських рослин на організм людини та методику застосування природних матеріалів у лікувальних цілях. Факультативний курс передбачає міжпредметні зв’язки (біологія, історія, етнографія, медицина).

Адресовано вчителям біології, основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів та керівникам гуртків.

7.Незабитовський І.М. Застосування інноваційних методик і технологій у викладанні навчальних предметів фізико – математичного циклу. Методичний посібник. – Боярка, 2018. – 25с.

У посібнику дано методичне обґрунтування навчальної активізації проектної діяльності учнів. Автор надає методичні рекомендації щодо організації дослідницької діяльності школярів та їхнього самоосвітнього розвитку та пропонує певну закономірність методів, форм, прийомів і засобів організації пошукової діяльності.. Матеріали посібника розкривають процес проектно-дослідницької діяльності учнів на заняттях з використанням елементів науково – дослідницької діяльності та виховання професійних інтересів.

Для вчителів природничо – математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Бондарчук Н.М. Практикум з геометрії (8клас). – Боярка 2018 рік. – 34 с.

Практикум пропонує тестові завдання, які дають змогу разом із засобами контролю автоматизувати зворотний зв’язок і в поєднанні з усним та письмовим контролем всебічно перевірити знання, уміння і навички учнів з конкретної теми. Тестові завдання підібрано так, щоб розвивати активність, самостійне і творче мислення уч­нів, сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу, підсилювати практичну спрямованість ви­кладання геометрії.

Завдання практикуму можна використовувати для самооцінювання і самоконтролю знань учнів. Можна запропонувати кільком учням обґрунтувати вибір тієї чи іншої відповіді.

Наявність завдань з вибірковою формою відповідей дає можливість раціональніше використовувати навчальний час і урізноманітнювати колективну та індивідуальну роботу учнів класу. При цьому відпадає потреба запису­вати не тільки умови задач, а й відповіді.

Адресовано вчителям математики та учням загальноосвітніх навчальних закладів.

9. Мирончук О.М., Кудрявцева Т.А. Подолання дисгармонії у сімейних стосунках. Навчально – методичний посібник. – Боярка 2018 рік. – 34 с.

Навчально – методичний посібник включає програму та цикл занять з елементами тренінгу і спрямована на підвищення психологічної освіти і комунікативних навичок батьків. Автори пропонують заняття які складаються із найбільш ефективних і дієвих прийомів і технік,які були використані при роботі з батьками як на батьківських зборах,так і при індивідуальному консультуванні і роботі з родиною.

До кожного заняття надається план-таймінг, що полегшить роботу тренера і дозволить раціонально використовувати час.

Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам ЗНЗ, інтернатних закладів, ПТНЗ.

10. Прахніцька В.В. Азбука ландшафтного дизайну. Програма факультативу для учнів 9 – 11 класів. – Боярка 2018 рік. – 12 с.

Програма факультативного курсу "Азбука ландшафтного дизайну" розроблена з урахуванням положень Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі. Вивчення факультативного курсу "Азбука ландшафтного дизайну " тісно пов’язане з такими предметами, як хімія, ботаніка, природознавство, загальна біологія, екологія та сприяє підготовці школярів до свідомого вибору майбутньої професії, ознайомивши із професіями ландшафтного дизайнера, квітникаря, садівника.

Адресовано вчителям біології загальноосвітніх, спеціалізованих навчальних закладів, керівникам гуртків.

Роботи були відмічені Дипломом і золотою медаллю.

Кiлькiсть переглядiв: 534

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.