Нормативно-правова база
Боярського академічного ліцею "Лідер"
Боярської міської ради

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

Наказ МОН України №813 від 13.07.21р. "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів в закладі загальної середньої освіти"

Лист Міністерства освіти і науки України від 1/10-3101 від 23.07.2021 “Щодо особливостей організації навчання”

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 “Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)


Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Сценарії Першого уроку 2021/2022 навчальному році


Оновлені умови організації дистанційного навчання у школах

Організація роботи закладу в умовах карантину: нормативні орієнтири

Нове Положення затверджене наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.


Збірники календарних планувань
з усіх предметів

Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань для 4 класу (НУШ) на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань уроків зарубіжної літератури на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з інформатики на 2021-2022 н.р.


Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

Типові освітні програми

Наказ № 121 від 29.01.2021 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку"

Наказ № 467 від 01.04.2020 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку"

Наказ № 1310 від 18.10.2019 "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

Наказ № 917 від 02.07.2019 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку"

Наказ № 808 від 10.06.2019 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627"

Наказ № 968 від 04.09.2018 "Про внесення зміни у таблицю 11 до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693"

Наказ № 693 від 25.06.2018 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ № 668 від 21.06.2018 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ № 627 від 12.06.2018 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ № 814 від 26.07.2018 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ № 815 від 26.07.2018 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627"

Наказ № 816 від 26.07.2018 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями"

Наказ № 917 від 16.08.2018 "Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814"
ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту" (05.09.2017)

Державний стандарт початкової освіти (21.02.2018)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи (наказ МОН від 23.03.2018 №283)

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

2. Закон України "Про дошкільну освіту"

3. Закон України "Про загальну середню освіту".

4. Закон України "Про охорону праці".

5. Кодекс законів про працю України.

6. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

7. Закон України "Про відпустки".

8. Закон України "Про оплату праці".

9. Закон України "Про позашкільну освіту"

10. Закон України "Про захист суспільної моралі"

11. Закон України "Про захист персональних даних"

12. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», декларація про доходи

13. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу".


Інформаційна система КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
Методичний порадник 2021-2022

Державні стандарти

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898 "Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти"

Інструктивно - методичні матеріали

Наказ МОН України від 16.04.18 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року № 564/32016 "Про затвердження порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Лист МОН України від 08.05.2018р. № 1/9-292 "Лист роз'яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 "Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 23.03.2018р. № 283 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Наказ МОН України від 20.04.18 № 407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня.

Наказ МОН України від 20.04.18 № 405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня.

Наказ МОН №406 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня"

Наказ МОН №408 від 20.04.2018 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня"

Лист МОН України від 20.04.18 №1/9-254 "Щодо типових освітніх програм 2-11 класів"

Лист МОН України від 25.05.18 №1/9-344 стосовно відповідності нетипових програм Держаному стандарту

Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі"

Лист МОН України від 03.07.18 №1/9-415 "Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 н.р."

Наказ МОН України від 20.08.18 № 923 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі"НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Нормативна база НПП "РОСТОК"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно викладання інформатики).

Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно математики, 7 клас).

Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання іноземних мов).

Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів»(стосовно викладання зарубіжної літератури)

Наказ МОН України від 29.05.2014№ 657 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни»).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».


Державні стандарти. Нова українська школа

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

! Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 “Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».


Освітні та навчальні програми

Освітня програма Боярського академічного ліцею "Лідер" на 2021 -2022 н.р.

Додаток. Навчальний план на 2021 - 2022 н.р.

Додаток. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Наказ МОН № 1272 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 1 -2 класів ​закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1273 від 08.10.2019 року Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».


Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи

Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи

Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)


ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 1-4 класів

! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

Нормативна база НПП "РОСТОК"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».


Викладання навчальних предметів

Лист МОН № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 "Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року Методичні рекомендації щодо організаціїнавчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.

Лист МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

Лист ІМЗО від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 року”

Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року Про застосування державної мови в освітньому процесі


Початкова школа

Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"

Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 року Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу


Основна, старша школа

Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів

Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист МОН від 02.07.2019 №1/11-6006 "Щодо експериментального впровадження інтегрованого курсу "Природничі науки"

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-11 класи)


Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 червня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).


Робота з обдарованими учнями

Наказ МОН від 17.08.2021 № 913 “Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році”

Наказ МОН від 17.08.2021 № 914 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2021-2022 навчальному році"


Навчальні кабінети

Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями


Виховна робота

Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Наказ МОН № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»


Соціально-психологічна служба

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

Лист МОН № 1/9-462 від 18.07.19 року Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/20 н.р.

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

1. Національна доктрина розвитку освіти. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 347/2002 від 17 квітня 2002 року

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. ПОСТАНОВА МОН № 1/9-695 від 06.12.2005

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. ПОСТАНОВА МОН № 1392 від 23 листопада 2011 р.

4. Конвенція про права дитини. Постанова ВР № 789-XII ( 789-12 ) від 27.02.91

5. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗ МОН №1243 від 31.10.2011

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року. Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року

2. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів. НАКАЗ МОН № 1239 від 28 серпня 2013 року.

3. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку. ПОСТАНОВА МОН № 646 від 12 квітня 2000 р.

4. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. НАКАЗ МОН № 58 від 29.07.93 р.

5. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. ЛИСТ МОН № 1/9-61 від 06.02.08

6. Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності. ЛИСТ МОН № 1/9-360 від 02.06.08

7. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах. НАКАЗ МОН № 412 08 квітня 2015 року

8. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗ МОН № 496 від 03.06.2008

9. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів. НАКАЗ МОН № 319 від 14.04.2008

10. Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1. НАКАЗ МОН № 766 від 02 липня 2012 року

11. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи. ЛИСТ МОН № 1/9-651 від 29.10.07

12. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів. НАКАЗ МОН №128 від 20.02.200213.

13. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. НАКАЗ МОН № 237 24.03.2006 № 237

14. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України. НАКАЗ МОН № 439 від 07.09.2000

15. Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗ МОН № 120 від 17.02.2004

16. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу. ЛИСТ № 1/9-231 від 18.06.2001

17. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. ЛИСТ №2/2-14-1907-15 від 21.09.2015

18. Інструкція про службові відрядження. НАКАЗ МФУ № 59 від 13.03.98

19. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури. НАКАЗ МОЗ України та МОН № 518/674 від 20.07.2009

20. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ПОСТАНОВА КМУ№ 1318 від 8 грудня 2009 року (Зі зміною внесеною відповідно до Постанови КМУ №788 від 27.08.10 р.)

21. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ № 682 від 16.08.2010

22. Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. НАКАЗ МОН № 455 від 20.12.93 р. (Зміни тексту: Наказ МОН від 10.04.2000 р. № 73)

23. Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. НАКАЗ МОН №1343 від 22 листопада 2011 року

24. Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ № 675-р від 5 вересня 2012 року

25. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Наказ МОН № 319 від 14 квітня 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). НАКАЗ МОН № 930 від 06.10.10 року ( Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

2. Положення про державну підсумкову атестацію. НАКАЗ МОН №1547 від 30.12.2014

3. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (зі змінами). НАКАЗ МОН №306 від17 березня 2015 року

4. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (зі змінами). НАКАЗ МОН № 115 від 07.02. 2012

5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу. НАКАЗ МОН № 159 від 27.03.2001

6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.НАКАЗ МОН №8 від 12.01.2016 року

7. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.НАКАЗ МОН № 139 від 14.05.99

8. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.НАКАЗ МОН № 39 від 15.02.95 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти №305 ( z0598-98 ) від 18.08.98 )

9. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.НАКАЗ МОН № 434 від 06.09.2000

10. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.НАКАЗ МОН №691 від 19.10.2001

11. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.НАКАЗ МОН №307 від 01.11.95

12. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.НАКАЗ МОН №293 від 05.08.93 р (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти)

13. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.НАКАЗ МОН №278 від 20.08.96

14. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.НАКАЗ МОН №658 від 16.08.2004

15. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.НАКАЗ МОН №184 від 16 червня 1994 р.

16. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.НАКАЗ МОН №407 від 20.05.2004

17. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.НАКАЗ МОН №601 від 20.07.2004

18. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.НАКАЗ МОН №458 від 02.08.2005

19. Положення про психологічну службу.НАКАЗ МОН №616 від 02.07.2009

20. Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.НАКАЗ МОН № 431 від 19.05.2008

21. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.НАКАЗ МОН №615 від 30.08.2001

22. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.НАКАЗ МОЗ та МОН № 518/674 від 20.07.2009

23. Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».ПОСТАНОВА КМУ № 638 від 11 серпня 1995 р.

24. Положення про малу академію наук учнівської молоді.НАКАЗ МОН №90 від 9 лютого 2006 р.

25. Положення про групу продовженого дня.ПОСТАНОВА КМУ №1121 від 5 жовтня 2009 р.

26. Положення про куточок живої природи.НАКАЗ МОН №456 від 09.08.2002

27. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.НАКАЗ МОН №151 від 20.05.97р.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.НАКАЗ МОН №102 від 15.04.93 р.

2. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.НАКАЗ МЕУ№142/181 від 10.08.200 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства)

3. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція).НАКАЗ МОН №1205 від 06 грудня 2010 року

4. Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.НАКАЗ МОН № 1/9-770 від 28.11.2008 р.

5. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.НАКАЗ МОН № 557 від 26.09.05 року

6. Інструкція по інвентаризації.НАКАЗ МФУ № 69 від 11 серпня 1994 р.

7. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.НАКАЗ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 532/274/136-ос/1406 від 03.11.2004

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.НАКАЗ МОН № 563 від 01.08.2001 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 )

2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.НАК;АЗ ДСЕС України № 63 від 14-08-2001

3. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.НАКАЗ ДКУНОП №72 від 03.08.93 р ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці № 8 ( z0031-94 ) від 03.02.94 )

4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.НАКАЗ ДКУНОП № 9 від 29.01.98

5. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.НАКАЗ ДКУНОП № 170 від 29.10.96

6. Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу. (Проект)

7. Типове положення про службу охорони праці.НАКАЗ ДКУНОП №255 від 15.11.2004

8. Правила безпечної експлуатації електроустановок.НАКАЗ ДКУНОП №257 від 06.10.97 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом ДержнаглядохоронпраціN 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )

9. Правила пожежної безпеки України.

10. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.НАКАЗ ДКУНОП №15 від 26.01.2005

11. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.НАКАЗ ДКУНОП №132 від 21.12.93

12. Правила безпеки систем газопостачання України.НАКАЗ ДКУНОП №254 від 1 жовтня 1997 року

13. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.НАКАЗ МОН №521 від 01.06.2010

14. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.НАКАЗ МНС України №992 від 16.07.2012

15. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.НАКАЗ МНС України №992 від 16.07.2012, ДНАОП 9.2.30-1.04-98

16. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії.НАКАЗ МНС України №992 від 16.07.2012, ДНАОП 9.2.30 - 1.06- 98

17. Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.НАКАЗ МОН №1085 від 15 листопада 2010 року

18. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ №213 від 21.08.2000

19. Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.НАКАЗ МОН N 730 від 13.08.2007

20. Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ"НАКАЗ МОН №1/9-72 від 01 лютого 2012 року

21. Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.НАКАЗ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України №32/288 від 27.11.97

22. Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.НАКАЗ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України № 32/288 від 27.11.97

23. Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.НАКАЗ МОЗ України № 66 від 11.03.98

31. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.НАКАЗ МОЗ України №280 від 23.07.2003

Листи МОН України

Лист Міністерства №1/9-382 від 29.07.2014 "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-376 від 25.07.2014 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"

Лист Міністерства №1/9-425 від 26.08.2014 "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Укази Президента України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 128/2013

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №344/2013


Закон України "Про попередження насильства у сім'ї"

Кiлькiсть переглядiв: 2094

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.