Соціально-психологічна служба ліцею створена для успішної співпраці адміністрації, педагогів, учнів та їх батьків між собою та активної співпраці з зовнішніми соціальними структурами для надання всебічної кваліфікованої допомоги учасникам навчально – виховного процесу.

Мета соціально-психологічної служби:

 • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
 • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;
 • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків.

Завдання соціально-психологічної служби:

 • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;
 • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

Діяльність соціально – психологічної служби включає такі основні напрями:

1.Соціально-педагогічний:

 1. надання кваліфікованої соціально – педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженню, самореалізації;
 2. посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.

2. Соціально-правовий:

 1. використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості;
 2. обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав;
 3. проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.

3. Соціально-психологічний:

 1. надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану;
 2. організація соціально – психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів;

4. Соціально-профілактичний:

 1. організація системи профілактичних заходів з попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків;
 2. проведення в класах соціально – правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини;
 3. ініціювання та проведення правових годин спілкування.

5. Соціально-діагностичний:

 1. вивчення та аналіз морального–психологічного фону навчального закладу з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації;
 2. здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих ( вчителів та тих, хто причетний до навчально–виховного процесу);
 3. дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів навчального закладу.

6. Соціально-інформаційний:

 1. знайомство з законодавчими актами а використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості;
 2. організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально – психологічних тренінгів;

7. Соціально – медичний:

 1. контроль за харчуванням, трудовим, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я;
 2. вивчення психолого – медико – педагогічних особливостей учнів, їх мікросередовища, умов проживання.


Соціальний педагог

Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

діагностичну:
 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому неформальних молодіжних об'єднань;
 • досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;
прогностичну:
 • прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних та позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
консультативну:
 • дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки;
 • надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходиться у складних життєвих обставинах тощо;
захисну:
 • забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);
профілактичну:
 • переконує учнів у доцільності дотримання соціально-значимих норм правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;
соціально-перетворювальну:
 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених соціально незахищених категорій дітей;
 • сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
організаційну:
 • координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціального виховання, сприяє соціально-корисній діяльності дітей і підлітків;
 • формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропанує здоровий спосіб життя.


Практичний психолог

Кудрявцева Тетяна Анатоліївна

Відповідає за:
 • психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків;
 • консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку;
 • психологічну профілактику – своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у між особистісних стосунках, розв’язання конфліктів;
 • психологічне обстеження дітей та підлітків, умов навчання та розвитку, виявлення „дітей групи ризику”;
 • здійснення психолого-педагогічних, психотерапевтичних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів;
 • надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації.
Бере участь:
 • в організації освітньо-виховного процесу;
 • в організації та проведенні психолого-педагогічних консиліумів;
 • в профорієнтаційній роботі;
Проводить:
 • психолого-педагогічну діагностику готовності до навчання у школі;
 • первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків;
 • спостереження за адаптацією під час переходу учнів 4 класів до старшої школи;
 • спостереження за адаптацією під час переходу учнів середньої школи в старшу.
Допомагає у:
 • виборі профілю навчання з рівнем індивідуального розвитку, пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • вибір професійних намірів старшокласників з урахування їх здібностей;
 • виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-педагогічної кореляції, надає їм психолого-педагогічну допомогу;
 • роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;
 • формування психологічної культури учнів, вчителів, батьків.
Кiлькiсть переглядiв: 1810

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.