Історія
Боярського академічного ліцею "Лідер"

У січні 2019 року заклад отримав статус – Боярський академічний ліцей "Лідер"

А почалося усе так...

Збільшувалося населення міста, а шкіл всього дві - №1 і №2, розташовані в старій частині міста, які не охоплювали всіх дітей навчанням.

Тому Київський облвиконком у 1956 році ухвалив рішення про будівництво середньої школи на території масиву Ново-Боярка, яке тривало в 1956-60 роки. Продовжувалось в 1960-61 роки, а відкриття школи було намічено на 1 вересня 1962 року.

Контроль за будівництвом нової школи було доручено директору Ново-Тарасівської середньої школи Шепеленко Ірині Ігнатівні.

У серпні 1962 року директором нової школи, будівництво якої закінчувалось, було призначено Листопада Антона Григоровича. Досвідченого педагога і адміністратора, який до цього працював завідувачем райвно Богуславського р-ну Київської області. Він мав підібрати педколектив школи, підготувати школу до відкриття і прийняти з інших закладів понад 500 дітей у перші класи.

Антон Григорович у спогадах писав: «Прибув я в Боярку в середині серпня 1962 року. На серпневій нараді вчителів я познайомився з деякими, котрі мали працювати в школі. 25 серпня я, на підставі наказу Києво–Святошинського райвно № 238 від 17 серпня, прийняв школу (формально) від Шепеленко І.І., про що було складено акт прийому».

Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 формувалась як базова школа, школа передового досвіду, тому до підбору педагогічних кадрів ставилися досить серйозно. Обов’язково потрібно було представити рекомендації з місця попередньої роботи і пройти співбесіду.

У листопаді 1962 року наказом Міністерства освіти УРСР школа була оголошена опорною школою Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Школа тісно співпрацювала з Київським державним університетом ім. Т.Шевченка, Інститутом вдосконалення вчителів, проводилися семінари, зустрічі, школу відвідували низка іноземних делегацій.

Восени 1963 року нас відвідала делегація вчителів США в кількості 30 осіб.

Навесні 1964 року в школі побували гості з Вірменії – працівники з педінституту, директори шкіл, всього майже 20 осіб. Один з гостей описав нашу школу і присадибну ділянку в своїй монографії. Але книга не була перекладена українською мовою і до нас не дійшла.

Про свої враження гості, на жаль, не залишили записи. Лише в 1965 році в школі був заведений журнал, куди гості могли записувати про свої враження.

Наприкінці травня 1965 року школу відвідали гості НДР на чолі з міністром народної освіти НДР Марго Хонекер ( дружина Генерального секретаря ЦК єдиної Соціалістичної партії Німеччини ), було понад 30 осіб. Супроводжувала делегацію з НДР міністр освіти УРСР Алла Григорівна Бондар і заступник міністра освіти Корнійчук. Делегація з НДР цікавилася постановкою проблемного навчання, побували на уроках математики, біології, української мови та фізики.

За відповідну підготовку школи директор школи був нагороджений Грамотою Міністерства освіти УРСР.

За розпорядженням Міністерства освіти УРСР і під керівництвом УНДІП школа підготувала матеріали на всесвітню виставку в Монреаль і Токіо. Було представлено:

1.Класний журнал
2. Розклад уроків
3. Матеріали роботи гуртка, присвячені Шевченко Т.Г.
4. Два саморобні вироби
5. Книгу Мартиненка Д.Н. « Шкільна ділянка».

Вчителі української мови та літератури підтримували і підтримують тісні зв’язки з філологічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Плідна праця педколективу була представлена на ВДНГ – реферати учнів, досвід учителів, фотоматеріали.

Школа підтримувала зв’язок з українським радіо. Петро Бойко був частим гостем у школярів нашої школи.

З 1974 року школу очолив Шама Микола Андрійович. Лише рік керував закладом, але залишив по собі гарну пам’ять. Досвідчений організатор, талановитий педагог спрямовував свої зусилля на розвиток базової школи. Велику підтримку відчував директор з боку педагогічного колективу.

Пам’ятають вчителі і той період, коли директором став Зайчук Валентин Олександрович (1975 – 1981рр.). У нинішньому педколективі працює багато вчителів, які працювали з Валентином Олександровичем. Ввічливий, щирий, заклопотаний щоденними турботами – ось яким його пам’ятають.

Вимогливим і справедливим директором був Гажаман Василь Степанович (1981- 1985 рр.). Багато працював над собою і того ж вимагав від інших.

Двадцять років очолював педколектив Боярської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №3 Якименко Володимир Георгійович (1985–2005 рр.). Щоденна тяжка праця, нові плани, нові турботи. Але найважливішим є те, що Володимир Георгійович завжди готовий допомогти, підтримати як учителя, так і учня.

З 2005 року педколектив школи очолює Михайлова Стелла Євгенівна. У минулому учениця нашої школи. З перших днів роботи Стеллу Євгенівну турбують питання перспективного розвитку школи. Вона прагне створити необхідні умови для формування творчої особистості школяра. Велика увага приділяється і професійній майстерності вчителів.

Нині педагогічний колектив школи, підтримуючи авторитет навчального закладу, активно займається інноваційною та дослідно-експериментальною діяльністю, створює сприятливі умови для розвитку творчих здібностей дитини, працює над формуванням компетентнісно спрямованої особистості.

У 2008 році педагогічний колектив школи створив концепцію та комплексно-цільову програму «Школа творчого розвитку» на 2008-2013 рр., яка відповідає Програмі розвитку системи освіти Київської області на 2007-2012 роки. Працюючи над проектом програми, вчительський колектив школи ставить за мету в навчальній діяльності школи поступово змінити парадигму: від стандартного «знання, уміння й навички» до сучасного – розвиток і вдосконалення суб’єктивного образу світу, від інформаційно-мнестичного (пам'ять) навчання до креативно-творчого (інтелект, мудрість) та виховання творчої особистості. Успішна реалізація програми можлива лише за використання інноваційних технологій навчання та виховання школярів. Плідна праця вчительського колективу дала змогу створити систему інноваційної діяльності закладу, кожна ланка якої передбачає реалізацію Програми розвитку школи та науково-методичної проблеми школи: «Педагогіка особистості - шлях до компетентнісного самовдосконалення вчителя та учня».

З 2003 навчального року в навчально-виховному процесі закладу застосовують інноваційні технології, які нині становлять систему інноваційної діяльності, кожен елемент якої враховує інтереси учнів і вчителів і побудована на взаємопов’язаних цілях і завданнях.

Розпочинав педагогічний колектив школи із впровадження у педагогічну практику початкової школи Програми «Розвиток зв’язного мовлення». Нині ця програма охоплює і основну школу. Результатом її реалізації є перемоги школярів на Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика та предметних олімпіадах.

Наступний крок - спільний проект експериментальної роботи лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки України та педагогічного колективу Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Тема, над якою працюємо “ Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі навчання”. Її мета - експериментальна перевірка дидактично-методичних досліджень, апробація підручників, навчальних і методичних посібників, розроблених співробітниками лабораторії для початкової школи.

Одним із важливих елементів інноваційної діяльності нашого закладу є реалізація науково-педагогічного проекту «Росток» у навчально-виховний процес. Вчителі-експериментатори, які працюють над реалізацією проекту, розробляють та вдосконалюють методики, спрямовані на розвиток особистості учня, забезпечують максимально сприятливі умови для розвитку здібностей дитини на основі прийняття особистісних цілей і запитів. Учителі розробили: серію уроків з математики; серію уроків з мультимедійним супроводом до окремих тем з навколишнього світу.

За період дослідження апробувалися програми, здійснювалося діагностичне та науково-методичне забезпечення експерименту, використовувалися нові навчальні програми, підручники, посібники, в яких акцент був зроблений на загальний розвиток учнів у процесі навчання.

Реалізації науково-педагогічного проекту «Росток» як організаційної, змістової та технологічної основи допрофільного та профільного навчання природничо-математичного напряму спонукала педагогічний колектив до продовження експерименту. За наказом МОН України № 1303 від 28 грудня 2010 року Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 отримала статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, педагогічним колективом було розпочато дослідно-експериментальну роботу за темою «Допрофільне навчання природничо-математичного напряму на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»».

У рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Школа сприяння здоров’ю» педагогічний колектив працював над реалізацією Програм за здоровий спосіб життя «Діалог» та «Рівний рівному». Результатом роботи педагогічного колективу є три перемоги на Всеукраїнських конкурсах «Школа сприяння здоров’ю».

На інноваційних технологіях побудована і виховна система школи. З 2010 навчального року до виховної системи школи включили Програму «Країна здійснення мрій» для учнів 5–9 класів (автор – Кучеренко В.В., заступник директора з НВР). У 2011 році розроблено два проекти програм виховної роботи в класах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток».

Проект програми «Паростки здоров’я та краси» надрукований у журналі «Директор школи» №39 2011 року.

Інноваційна форма навчання не лише дає учню знання, а й вчить вчитися, самостійно шукати відповідну інформацію, формує вміння її аналізувати та узагальнювати. Такий підхід до розвитку навчально-виховної системи підтверджує концептуальне підтвердження про те, що школа творчого розвитку створює додаткові можливості для формування творчої особистості, підготовки її до життя. Наступним кроком у розвитку інноваційних технологій є запровадження елементів ноосферної освіти, яка продовжить роботу педагогічного колективу над формуванням і розкриттям справжніх витоків моральності, духовності і глибини внутрішнього світу людини, яка насамперед має гармонійне цілісне мислення.

Школа була опорним закладом Київської області з питань змістовного дозвілля школярів. Учні широко охоплені позаурочною діяльністю, більшість відвідує спортивні секції та гуртки. Діти-члени гуртків брали активну участь у районних та обласних конкурсах, ставали лауреатами та переможцями.

Командна КВН «Вітаміни», якій нині виповнилося 15 років, є постійним переможцем районних та обласних конкурсів. 2011 року команда стала переможцем конкурсу з профорієнтації: «Обери майбутнє», переможцем обласного та призером Всеукраїнського конкурсу КВН ЮІР.

Велика увага приділяється в школі і екологічному вихованню. Спільні проекти учнів та вчителів є неодноразовими переможцями районних та обласних конкурсів: «Птах року», «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних рослин».

Навчальний заклад має свій інформаційно – методичний вісник «Вчителем школа стоїть…» та газету ШОК, матеріал для якої готує учнівський колектив.

Ми бачимо свою школу острівцем людяності і гуманізму, творчості і постійного пошуку, щоб наші випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то дотримуйся золотого правила: «Розум у голові, щирість у серці, здоров’я в тілі».

З вересня 2016 року заклад розпочав роботу в новому статусі – Боярський НВК «Колегіум – ЗОШ І – ІІІ ст.. №3» (Розпорядження Києво – Святошинської РДА №691 від 29 серпня 2016 року).

З січня 2019 року заклад отримав статус – Боярський академічний ліцей "Лідер" (Рішення сесії Києво – Святошинської районної ради №535-32-VII від 20.12.2018 року).

Кiлькiсть переглядiв: 1403

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.